„Hilfsbereitschaft als Personmerkmal", Trierer Psychologische Berichte, Band 9 (1982), Heft 8, Autoren: Ute Dahl, Leo Montada und Manfred Schmitt  (Altruism as a personal factor)